Alfido blogi

Kansantajuisia kirjoituksia elintapamuutoksia ja arjen hallintaa helpottamaan ilman turhaa pönötystä ja tieteellistä jargonia. Hyvän olon tähden!

Arvojeni mukaisesti vai enkö sittenkään?

Arvojeni mukaisesti vai enkö sittenkään?

Arvomme ohjaavat tekojamme ja valintojamme. Arvoperustamme muovautuu jo lapsuudessa perheen, kasvatuksen ja kulttuurimme pohjalta. Perinteisiä suomalaisia arvoja ovat esimerkiksi rehellisyys, ahkeruus ja tasa-arvoisuus.

Sosiaalipsykologian professori Klaus Helkaman laatiman arvotyyppihierarkian huipulla suomalaisilla ovat valta ja suoriutuminen (taulukko 1). Valta liittyy varallisuuteen ja vaikutusvaltaan. Suoriutuminen puolestaan menestykseen ja huippusuorituksiin muihin nähden. Huomioitavaa on, että hyvinvointia (tai terveyttä) ei ole Helkaman listalla. Syynä lienee viitekehyksenä käytetty Schwartzin arvokartta (kuvio 1), joka ei sisällä hyvinvoinnin ulottuvuutta. Esimerkiksi Kansan arvot 2014 tutkimuksessa onnellisen elämän ykkösasiaksi suomalaiset arvioivat oman ja läheisten terveyden. Terveyden jälkeen tärkeimmiksi arvostettiin perhe ja rakkaus.

Taulukko 1. Suomalaisten keskeiset arvotyypit

 1. Valta
 1. Suoriutuminen
 1. Mielihyvä
 1. Virikkeisyys
 1. Itseohjautuvuus
 1. Universalismi
 1. Hyväntahtoisuus
 1. Perinteet
 1. Yhdenmukaisuus
 1. Turvallisuus
 1. Työ

Kuvio 1. Schwartzin arvokartta (Mutanen 2015)

Hyvinvointi voidaan nähdä ydinarvojemme toteutumisena eli mielekkäänä ja merkityksellisenä elämänä. Huomioitavaa on, että taloudellisiin arvoihin liittyvät valta ja suoriutuminen ovat inhimillisiin arvoihimme, kuten hyväntahtoisuuteen ja universalismiin, nähden vastakkaisia Schwartzin arvokartassa. Johtamisen ja itsensä johtamisen valmentaja Isa Merikallio kyseenalaistikin taannoin Facebook päivityksessään, että: ”Onko olemassa jonkinlainen käänteinen yhtälö taloudellisen ja inhimillisen arvon välillä? Mitä arvokkaampaa inhimillisesti, sitä arvottomampaa taloudellisesti?”. Onneksi valtaa ja rahaa voidaan käyttää myös yhteiseksi hyväksi, kuten koulutukseen, terveyden edistämiseen tai luonnonsuojeluun. Miten sinä osoitat hyväntahtoisuuttasi muille?

Mikä elämässä on oikeasti tärkeää? Näitä asioita voit kirkastaa psykologi Arto Pietikäisen Arvokompassin avulla. Kun olet määrittänyt ylös tärkeimmät arvosi, voit pisteyttää ne numerolla 1-5 sen mukaan miten hyvin ne toteutuvat elämässäni.  1 = ei lainkaan … 3 kohtalaisesti … 5 = erinomaisesti. Lopuksi mieti miten voisit varmistaa ydinarvojesi toteutuvan ainakin kohtalaisesti elämässäsi.

Lopuksi

Arvo on eettinen ja moraalinen käsite, joka pyrkii määrittelemään ja osoittamaan meille oikean toiminta- tai käyttäytymismallin. Arvoristiriita syntyy, jos joudumme tietoisesti toimimaan arvojemme vastaisesti. Merkityksellinen ja hyvä elämä koostuu arvojemme mukaisista teoista. Hyvinvointiin ei ole oikoteitä, mutta yksikin keskeinen muutos voi käynnistää hyvän kierteen. Parasta on valita muutos, jonka voit helposti toteuttaa ja josta saat saat nopeasti tuloksia. Esimerkiksi kaksi reipasta liikuntakertaa viikossa riittää parantamaan mielen ja kehon hyvinvointia tuntuvasti jo kuukaudessa!

Janne Sallinen
janne@alfido.fi

Lisätietoa

Miten suomalaisten tärkeimmät arvot eroavat muista eurooppalaisista. Studio55 22.1.2015

Mutanen Annika. Turvallisuus on miehille tärkeämpää kuin naisille – vertaa arvojasi muiden suomalaisten kanssa HS:n arvotestillä. Helsingin Sanomat 16.7.2015.

Pessi Anne Birgitta. Suomalaisten arvot, solidaarisuus ja hyvinvointi. Tieteenpäivä 2015 (37 min. kohdalta eteenpäin).

Vesterinen Essi ym. Kansan arvot 2014 pääraportti.

Jaa artikkeli

Kommentit (2)

 • jusu

  Omia arvojaan voi puntaroida netissä olevalla arvotestillä: arvoja.wordpress.com

  13 tammikuuta 2017, klo 10:42
 • Eugeneroola

  Thank you! Valuable stuff. best dissertation https://dissertationwritingtops.com awesome college essays https://studentessaywriting.com

  05 huhtikuuta 2023, klo 14:16
OTA YHTEYTTÄ
OTA YHTEYTTÄ