Kaarina Savolainen

Terveyspsykologian erikoispsykologi, paripsykoterapeutti

Olen tehnyt psykologin työtä yli 20 vuotta ja erikoistunut terveyden psykologiaan. Paripsykoterapiakoulutukseni ja työnohjaajakoulutukseni syventävät osaamistani. Ajattelen, että elämän eri alueiden ilmiöt liittyvät toisiinsa, ja johonkin keskeiseen asiaan vaikuttamalla voidaan saada aikaan myönteisiä muutoksia myös toisilla alueilla. Yksilöohjauksissa etsimme yhdessä sinulle oleellisia asioita, joihin tarttumalla ”hyvien kierteiden ” löytyminen mahdollistuu.

Parisuhteen laatu ja puolisoiden hyvinvointi liittyvät vahvasti toisiinsa ja parisuhdeohjauksessa paneudummekin parisuhteen toimivuuteen. Tervetuloa pysähtymään oman elämäsi tärkeiden kysymysten ääreen ulkopuolisen ja neutraalin asiantuntijan kanssa!

terv. Kaarina

Kaarina Savolainen
Psykologin palvelut
PsL (psykologia), terveyspsykologian erikoispsykologi
Paripsykoterapeutti (ET)

kaarina.savolainen@gmail.com