kuntoilusopimuksen ehdot


1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö
Sopimuksen osapuolina ovat Alfidon asiakas henkilökohtaisesti ja kuntokeskus Alfido Oy. Tällä sopimuksella asiakas sitoutuu ostamaan Alfidolta palveluja (kuntosalin käyttöoikeuden tai ryhmäliikuntatuntien ja kuntosalin käyttöoikeuden) sopimuskauden ajaksi. Alfido puolestaan sitoutuu tuottamaan asiakkaalle sopimuksessa määritellyt palvelut sopimuskauden ajan. Muista palveluista, kuten henkilökohtaisesta valmennuksesta, veloitetaan asiakasta erikseen.

2. Yleiset sopimusehdot ja asiointi Alfidossa
Liikunta Alfidossa tapahtuu omalla vastuulla. Alfido ei ole vastuussa henkilövahingoista, jotka tapahtuvat kuntokeskuksessa. Asiakas on itse vastuussa tarvittavasta vakuutusturvasta ja siitä, että on sellaisessa fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa, että voi käyttää Alfidon palveluja. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee Alfidossa tämän sopimuksen allekirjoittaneen huoltajan vastuulla. Alfido ei vastaa asiakkaan henkilökohtaisesta omaisuudesta.

Asiakas saa käyttöönsä henkilökohtaisen asiakastunnisteen eli avainkortin, jolla asiakkaan tulee aina tunnistautua (eli käyttää avainkortti kortinlukijassa) Alfidossa vierailtaessa. Avainkortista veloitetaan 10 € panttimaksu. Yhteystietojen muutoksista tai kortin katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi Alfidon henkilökunnalle. Avainkortin väärinkäytöstä voi seurata sopimuksen purkaminen sekä mahdollinen korvausvastuu.

3. Kuntoilusopimuksen maksut
Kuntoilusopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä asiakas suorittaa ennakkomaksuna 1 kk kuntoilumaksua ja korttipanttia vastaavan summan. Jatkossa asiakkaalta veloitetaan kuntoilumaksu sopimuksessa sovitulla tavalla. Jos ulkopuolinen taho, esim. työnantaja, maksaa osan kuntoilumaksusta, asiakas on silti aina henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että kaikki maksut tulevat suoritetuiksi. Asiakkaan solmima kuntoilusopimus on henkilökohtainen ja mahdollisen yritystuen (tai muun maksutuen) peruuntuminen ei vaikuta asiakkaan kuntoilusopimukseen. Mikäli asiakkaan työnantajan tai muun tahon antama maksutuki loppuu, Alfido velottaa tämän osuuden jatkossa asiakkaalta itseltään.

Alle 18 - vuotiaan asiakkaan huoltaja tai muu maksaja on aina ensisijaisesti vastuussa kaikista alaikäisen asiakkuuteen liittyvistä maksuista, mikäli huoltaja/muu maksaja on allekirjoittanut sopimuksen.
Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hän on tehnyt e-laskusopimuksen ja vastaanottanut e-laskut verkkopankkiinsa.

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Alfidolle mikäli hän ei saa e-laskupalvelua toimimaan. E-laskuista ei lähetetä erillisiä ennakkoilmoituksia. Paperilaskuista peritään 5 € laskutuslisä /kpl.

4. Sopimustyypit
Määräaikainen sopimus on voimassa sopimuksessa mainitun kuukausimäärän. Tämän jälkeen sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi ellei asiakas halua uutta määräaikaista sopimusta. 

Määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa kesken sopimuskauden, josta asiakkaalta veloitetaan irtisanomiskuukauden kuntoilumaksun lisäksi 120 euron kertakorvaus. Yllättävän elämäntilanteen muutoksen, kuten pitkäaikaisen sairastumisen tai vammautumisen, työttömyyden tai toiselle paikkakunnalle muuton (yli 50 km päähän Alfidosta), seurauksena määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Alfidolla on oikeus vaatia todiste irtisanomisen perusteesta.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus jatkuu kunnes se irtisanotaan. Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Alfido pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin kalenterivuosittain.

Asiakas, jonka kuntoilu estyy yli yhden kalenterikuukauden ajaksi yllättävän elämäntilanteen muutoksen, kuten sairastumisen tai raskauden johdosta, voi saada pidennyksen maksamaansa kuntoiluaikaan tauotuksen avulla. Tauottamista koskeva pyyntö esitetään kirjallisesti. Alfidolla on oikeus vaatia todiste (esim. lääkärintodistus) tauotuksen perusteesta. Tauottamisesta peritään 25 € maksu.  Alfido ei salli tauotusta ja maksujen keskeytystä lomakaudeksi.

5. Sopimuksen muuttaminen ja erimielisyydet
Alfido pidättää itsellään oikeuden muuttaa ryhmäliikuntakalenteria ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaille hyvissä ajoin.

Sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti. Sopimuksen erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimuspuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa.
Asiakas ei voi siirtää tätä kuntoilusopimusta toiselle henkilölle.

Alfidolla on oikeus purkaa sopimus, mikäli asiakas toistuvasti laiminlyö maksujaan tai muutoin toiminnallaan aiheuttaa haittaa kuntokeskukselle. Tällöin Alfidolla oikeus pidättää/veloittaa purkamiskuukauden kuntoilumaksu. Vastaavasti jos asiakas kokee, että   palvelun sisältö on oleellisesti heikentynyt alkuperäisestä ja perustelee tämän kirjallisesti, voi hän purkaa sopimuksen yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla.


Onnittelut suurenmoisesta päätöksestä ja tervetuloa Alfidoon kuntoilemaan!
 

LISÄTIETOJA / TIEDUSTELUT

Janne Sallinen, yrittäjä, janne@alfido.fi, 040 159 4549