Jyrki Talvitie

psykologi, erikoistunut työterveyspsykologiaan

Minua on aina kiinnostanut kehon ja mielen välinen yhteys. Esimerkiksi itselleni rakkaassa voimaharjoittelussa tavoitteiden asettaminen, kehon liikkeen havainnointi ja mielikuvaharjoittelu ovat tärkeitä psyykkisen valmennuksen teemoja.

Psykologisen tiedon avulla voi tarkastella esimerkiksi suhdetta omaan kehoon, syömiseen tai stressiin. Terveellisiä elämäntapoja muodostettaessa myös muiden elämänalueiden, kuten työn, vapaa-ajan ja ihmissuhteiden tarkastelu voi olla tarpeen.

Psykologin ohjauksen tavoitteena on itsetuntemuksen laajentuminen sekä omien henkisten voimavarojen löytäminen. Työskentelyssäni käytän paljon tietoisen läsnäolon (mindfulness) menetelmiä sekä erilaisia psykoterapian työkaluja.

Terveisin,
- Jyrki


 

Jyrki Talvitie
Psykologin palvelut                                                                     
PsM (psykologia)

jyrki@alfido.fi