Kohti parempaa asiakaskyselymme tulokset

Kohti parempaa asiakaskyselymme tuloksia:

☑️ Vastauksia tuli viikossa alun neljättäkymmentä, iso kiitos. 😁

☑️ Jaksaminen oli lähes 2/3:sta säilynyt samana tai jopa parantunut. Reilulla kolmanneksella tilanne oli valitettavasti huonontunut.

☑️ Liikkuminen oli 3/5:sta säilynyt samana tai jopa lisääntynyt. Toisaalta 2/5:stä liikkuminen oli vähentynyt tai loppunut kokonaan.

☑️ Ruokailutottumukset olivat useammalla kuin 2/3:sta säilyneet ennallaan tai jopa parantuneet. Reilulla neljäsosalla ruokailutottumukset olivat kuitenkin heikentyneet.

☑️ Uni oli 4/5:stä säilynyt samana tai jopa parantunut. Joka viidennellä uni oli entistä kehnompaa.

☑️ Tukea koettiin tarvittavan eniten: 1) motivaatioon elintapamuutoksessa, 2) ruokailuun, ja 3) liikuntaan.

Millaiset sinun vastauksesi olivat kyselyn tuloksiin nähden?

Kyselyn tulokset osoittavat, että suurimmalla osalla asiat ovat onneksi kohtuullisen hyvin. Kuitenkin joka kolmannella on haasteita omassa jaksamisessa, hyvinvoinnissa ja elintavoissa. Tähän yritämme omalta osaltamme antaa jelppiä.

Vielä kerran kiitos kyselyyn vastanneille. 🙂
 


Aikaisemmat uutiset