Vahvat lihakset ja terävä pää?

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan suurempi lihasvoima on yhteydessä parempaan tiedonkäsittelykykyyn ikäihmisillä.

Kuopiolaistutkimuksessa selvitettiin 338 keskimäärin 66 vuotiaan naisen ja miehen lihasvoimaa eri mittarein. Näitä olivat käden puristusvoima, polven ojennus, polven koukistus, jalkojen ojennus (jalkaprässi), rintaprässi (penkkipunnerrus koneessa) ja rintatuellinen soutu.   Tiedonkäsittelykykyä (kognitiota) mitattiin CERAD tehtäväsarjalla.

Käden puristusvoima ei ollut yhteydessä kognitioon. Nähtävästi se ei ole riittävän herkkä mittarina havaitsemaan lihasvoiman yhteyttä muistiin ym. tietotaitoihin.  Sen sijaan alaraajaliikkeistä ja yläraajaliikkeistä muodostetut summamuuttujat olivat yhteydessä tiedonkäsittelykykyyn.

Tutkimus vahvistaa lihaskuntoharjoittelun hyödyllisyyttä ikäihmisten toimintakyvyn ja pärjäämisen ylläpitäjänä.

Greater muscle strength -- better cognitive function for older people 26.6.2017


Aikaisemmat uutiset