Hyvinvointi vai paino edellä?

Painonpudotusta on perinteisesti tarjottu ensisijaisena hoitomuotona kookkaille henkilöille, vaikka pudotetun painon ylläpitäminen on osoittautunut vaikeaksi. Hyvinvointiin keskittyvää lähestymistapaa ”terveyttä kaiken kokoisille” (Health at every size) on tarjottu vaihtoehdoksi laihduttamiselle. Kuitenkin on vain vähän tutkittua näyttöä siitä kumpi lähestymistapa on toimivampi liikapainoisilla henkilöillä.

Puolen vuoden tutkimuksessa 80:ä painoindeksin perusteella lihavaksi arvioitua naista satunnaistettiin puoleksi vuodeksi: 1) perinteiseen painonpudottamiseen keskittyvään ryhmään tai 2) hyvinvointiin keskittyvään painoneutraaliin ryhmään. Tutkittaville tehtiin terveyteen ja elintapoihin liittyvät mittaukset: alussa (0 kk), intervention jälkeen (6 kk) ja 2 vuoden kuluttua (24 kk).

Intervention jälkeen hyvinvointiin keskittyvässä ryhmässä havaittiin suurempi lasku veren haitallisessa LDL kolesterolipitoisuudessa ja suurempi  parannus kehon viesteihin perustuvassa intuitiivisessa (luonnollisessa)  syömisessä. Painoon keskittyvässä ryhmässä puolestaan paino putosi enemmän. Yleisesti ottaen positiivia muutoksia oli nähtävissä vielä 2 vuoden kuluttua naisten vyötärö-lantio -suhteessa, veren kolesterolipitoisuudessa, fyysisessä aktiivisuudessa, kasvisten syönnissä, itsetunnossa ja elämänlaadussa. Tulokset osoittavat, että useita terveyshyötyjä on saavutettavissa ja ylläpidettävissä ilman painonpudotustakin hyvinvointia tukevaan käyttäytymiseen keskittymällä.  

Lähde: Mensinger ym. A weight-neutral versus weight-loss approach for health promotion in women with high BMI: A randomized-controlled trial. Appetite. 2016 Oct 1;105:364-74.


Aikaisemmat uutiset