Liikunta vähentää selkäpotilaan sairauspoissaoloja

UKK instituutin tiedote 13.1.2017

Selkäkipu ei ole ainoastaan yksilön arjen askareita vaikeuttava ja elämänlaatua heikentävä tekijä, vaan selkäkipu lisää myös yhteiskunnan kustannuksia. Vuonna 2015 Kela korvasi sairauspäivärahoja selkäsairauksien vuoksi noin 104 miljoonaa euroa, mikä sisälsi noin 1,7 miljoonaa poissaolopäivää. Tuottavuuskustannusten menetys oli todellisuudessa suurempi, koska laskuissa ei ole mukana lyhyiden (1-10 päivää) sairauspoissaolojen aiheuttamia kustannuksia, jotka muodostuvat työnantajan maksamasta sairausajan palkasta ja mahdollisesta sijaisen palkasta sivukuluineen.

Liikunnan ja selkäkivusta aiheutuvien poissaolojen yhteyttä on tarkasteltu kirjallisuudessa runsaasti, ja useimpien tutkimusten mukaan liikuntaharrastus on yhteydessä vähäisempään sairauspoissaolojen määrään. Säännöllisen, vähintään kohtuutehoisen liikunnan lisäksi selkää tukevien lihasten kunnosta huolehtiminen ja ergonomiset työasennot ovat tehokkaita keinoja selkäkivun ennaltaehkäisyssä, mutta nämä toimet vähentävät myös sairauspoissaolopäiviä.

Liikunta ja fyysinen kunto vähentävät hoitajien sairauspoissaoloja

Tuoreen tutkimuksen mukaan epäspesifistä selkäkivusta kärsivillä naishoitajilla, jotka täyttivät terveysliikuntasuosituksen (≥ 150 minuuttia kohtuutehoista tai ≥ 75 minuuttia raskasta liikuntaa viikossa ja ≥ 2 kertaa viikossa lihaskuntoharjoittelua) oli tarkastelujaksolla kuusi kertaa vähemmän selkäkivusta aiheutuvia sairauspoissaoloja kuin vähän liikkuvilla. Vastaava yhteys oli havaittavissa myös tarkasteltaessa kunnon ja selkäkivuista aiheutuvien poissaolojen yhteyttä, sillä parhaaseen kolmannekseen kestävyyskunnossa kuuluvilla oli lähes yhdeksän kertaa vähemmän selkäkivusta aiheutuneita sairauspoissaoloja kuin huonommalla kolmanneksella. Lihaskunnon osalta vastaava ero oli jopa 15-kertainen.

Tutkimusten mukaan liikunnan avulla on mahdollista vähentää myös muista kuin selkäkivusta  aiheutuvia sairauspoissaoloja. Selkäkivusta poiketen liikunnan tulisi tällöin kuitenkin olla teholtaan rasittavaa. Rohkaisevaa tavallisen kuntoliikkujan kannalta kuitenkin on, että tutkimusten mukaan tällöin liikunnan teho on siihen käytettyä aikaa tärkeämpää.

Vaikka sairauspoissaoloihin vaikuttaa liikunnan määrän ja kunnon lisäksi myös työviihtyvyys, usealla työpaikalla työantajat kokevat työntekijöiden liikuntaan panostamisen sijoituksena, joka maksaa itsensä takaisin vähentyneinä sairauspoissaolona ja parantuneena työtehona.

Kirjoittaja
Päivi Kolu, TtM, fysioterapeutti
tutkija, UKK-instituutti

Lähteet:

Amlani NM, Munir F. Does physical activity have an impact on sickness absence? A review. Sports Med. 2014 Jul;44(7):887-907. doi: 10.1007/s40279-014-0171-0.

Holopainen E, Lahti J, Rahkonen O, Lahelma E, Laaksonen M. Liikunta ehkäisee pitkiä sairauslomia. Suomen Lääkärilehti. 2012: 14-15.Schaafsma FG, Whelan K, van der Beek AJ, van der Es-Lambeek LC, Ojajärvi A, Verbeek JH. Physical conditioning as part of a return to work strategy to reduce sickness absence for workers with back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD001822. DOI: 10.1002/14651858.CD001822.pub3.

Kelan sairausvakuutustilasto 2015 http://www.kela.fi/documents/10180/1630858/Kelan_sairausvakuutustilasto_2015.pdf/cd5f1816-8d4c-415b-981f-dc77238f8309

Kolu P, Tokola K, Kankaanpää M, Suni J. Evaluation of the effects of Physical Activity, Cardiorespiratory Condition, and Neuromuscular Fitness on Direct Health-Care Costs and Sickness-Related Absence Among Nursing Personnel with Recurrent Nonspecific Low Back Pain. Spine (Phila Pa 1976). 2016 Oct 6. [Epub ahead of print]

Lahti J. Tehokas liikkuja sairastaa vähemmän. Likunta & Tiede. 48(6):11-15.

Schaafsma FG, Whelan K, van der Beek AJ, van der Es-Lambeek LC, Ojajärvi A, Verbeek JH. Physical conditioning as part of a return to work strategy to reduce sickness absence for workers with back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD001822. DOI: 10.1002/14651858.CD001822.pub3.

Tolonen A, Rahkonen O, Lahti J. Leisure-time physical activity and direct cost of short-term sickness absence among Finnish municipal employees. Arch Environ Occup Health. 2016 Mar 8:1-6.


Aikaisemmat uutiset