Lihaskuntoharjoittelulla liikuttaviin onnistumisiin?

Liikapainoisuus on yleistynyt aikuisten lisäksi lasten ja nuorten keskuudessa. Vaikka fyysinen aktiivisuus on monella tapaa hyödyllistä, tutkimusyhteenvetojen perusteella liikuntaohjelmilla on vain vähän vaikutusta liikapainoisen väestön liikunta-aktiivisuuteen, kehon painoon tai terveyteen.

Tuoreessa katsauksessa pohditaan pitkässä juoksussa vaikuttavien liikuntaohjelmien toteuttamista biologisesta ja psykologisesta näkökulmasta. Liikuntaohjelmat ovat yleensä keskittyneet kehon painoa kannattelevaan kestävyystyyppiseen liikuntaan, kuten kävelyyn, juoksuun, hiihtoon tai pallopeleihin. Näissä lajeissa suurempi kehon paino heikentää liikapainoisten suoriutumista normaalipainoisiin nähden. Huonot kokemukset usein heikentävät motivaatiota ja kiinnostusta liikuntaan, ja edesauttavat näin fyysisesti passiivisia elämäntapoja.

Lihaskuntoharjoittelulle on monia perusteita. Liikapainoisilla on usein kehon rasvan lisäksi enemmän lihasta ja voimaa kuin hoikemmilla. Siten lihaskuntoharjoitukset voivat olla heille jopa helpompia tehdä kuin normaalipainoisille. Lisäksi lihaskuntoharjoittelu parantaa myös aineenvaihdunnallista- ja sydänterveyttä. Lihaskuntoharjoittelun tuottamat onnistumisen kokemukset kasvattavat motivaatiota, itseluottamusta ja pystyvyyden tuntemuksia, jotka usein jäävät puuttumaan kestävyysliikuntaan keskityttäessä.

Liikunnan jatkuvuuden edellytyksenä ovat muun muassa miellyttävä sosiaalinen vuorovaikutus, parantunut itseluottamus ja oma kuva sekä läheisten tuki. Jotta lihaskuntoharjoittelusta voisi muodostua hyvä tapa, tarvitaan: 1) asenteiden muutosta ja tiedon lisäämistä sen hyödyistä ja sopivuudesta liikapainoisille, 2) ohjeistamista siirtymisestä ohjatusta harjoittelusta omatoimiseen harjoitteluun, 3) harjoittelun räätälöimistä (harjoitteiden valinta, harjoittelun volyymi ja intensiteetti, rytmitys jne.) yksilö- ja ryhmätasolla, ja 4) sosiaalisen vertailun ja itseohjautuvuuden huomiointia. Lihaskuntoharjoittelu tuottaa kestävyysharjoittelua todennäköisemmin onnistumisen ja pystyvyyden kokemuksia liikapainoisille ruokkien näin sisäisen motivaatiota liikuntaan.

Lähde: Ten hoor ym. A new direction in psychology and health: Resistance exercise training for obese children and adolescents. Psychology & Health 2016


Aikaisemmat uutiset