Fyysinen aktiivisuus helpottaa syömisen hallintaa

Fyysisen aktiivisuuden merkityksestä painonpudottamisessa ja painonhallinnassa on kiistelty paljon. Tuoreessa katsausartikkelissa tarkasteltiin fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia energiankulutukseen ja syömisen säätelyyn.

Koneet ovat vähentäneet työ- ja vapaa-ajan fyysistä kuormittavuutta. Esimerkiksi naisilla kotityöt ovat koneiden ansiosta keventyneet pientä ateriaa vastaavan energiamäärän verran sotien jälkeisestä ajasta. Lisääntynyt vapaa-aika kuluu entistä useammin istuen ”ruudun äärellä”. Toisaalta vapaa-ajan liikunta on yleistynyt. 

On väitetty, että arjen keventymisestä johtuva energiankulutuksen vähentyminen selittäisi liikapainon yleistymistä. Tämä on harhaa. Tarkat kaksoisleimattuun veteen perustuvat mittaukset osoittavat, että päivittäinen kokonaisenergiankulutuksemme ei ole muuttunut viime vuosikymmenien aikana. Syynä tähän on se, että energiankulutuksemme kasvaa käsi kädessä kehon painon kanssa. Esimerkiksi 10% painonnousu lisää tavanomaista päivittäistä energiankulutustamme aterian verran (keskimäärin 370-530 kcal). 

Lihominen edellyttää positiivista energiantasapainoa eli kulutusta suurempaa energian saantia. Koska energiankulutuksemme ei ole muuttunut, kääntyy katse energiansaantiin. Tutkimusten mukaan energiansaantimme on noussut aterian verran (n. 500 kcal) päivässä 1970 –luvun jälkeen. Analyysit osoittavat painonnousun yhdistyvän suurentuneeseen energiansaantiin erityisesti teollistuneissa maissa.

Fyysisen aktiivisuus helpottaa syömisen hallintaa. Tutkimusten mukaan on olemassa tietty minimäärä fyysistä kuormitusta, joka tukee normaalia syömisen hallintaa. Näyttää siltä, että kylläisyyden säätelymme toimii paremmin, kun fyysistä aktiivisuutta tulee vähintään n. 7200 askeleen verran päivässä. Tätä vähäisempi fyysinen kuormitus on yhdistynyt muun muassa suurempaan ruuan ahmintataipumukseen.. 

Laihduttamisessa keskeisimmässä roolissa on syömisen hallinta. Painonhallinnassa ja painonnousun ehkäisyssä korkea fyysinen aktiivisuus suurentaa onnistumisen todennäköisyyttä. Aktiivinen elämäntapa muodostuu päivittäisestä arkiliikunnasta ja vähintään kahdesta rastittavammasta kuntoliikuntakerrasta viikossa.


Lähde: Wiklund P. The role of physical activity and exercise in obesity and weight management: Time for critical appraisal. Journal of Sport and Health Science 2016.

 


Aikaisemmat uutiset