Vähennä stressiä, niin syöt ja voit paremmin!

Liiallisen kuormittumisen eli stressin tiedetään altistavan muun muassa lihomiselle, aineenvaihdunnan häiriöille ja sydänsairauksille. Lisäksi stressi lisää painonnousun todennäköisyyttä laihdutuksen jälkeen. Stressin vaikutuksia syömiskäyttäytymisen eri piirteisiin tunnetaan kuitenkin vielä rajallisesti. Tätä selvittivät suomalaiset tutkijat n. 300 ylipainoisen ja lihavan työikäisen poikkileikkaustutkimuksessa.

Korkeampi stressaantuneisuus yhdistyi heikompaan intuitiiviseen syömiseen ja pystyvyyteen hallita syömistään. Lisäksi stressaantuneisuus liittyi voimakkaampaan tunnesyömiseen, kontrolloimattomaan syömiseen ja ruuan käyttämiseen palkintona. Ruokavalion laadussa stressaantuneisuus näkyi ainoastaan vähäisempänä täysjyväviljatuotteiden käyttönä.

Stressaantuneisuus lisää todennäköisyyttä syödä ja juoda fyysisiä tarpeita enemmän. Stressissä myös tunnetilojen ja tilannetekijöiden vaikutus syömiseen voimistuu, ja syömistä käytetään keinona lieventää stressin negatiivisia vaikutuksia. Tulosten perusteella stressin vähentäminen tehtäviä karsimalla, omista voimavaroista huolehtimalla (riittävä uni, säännölliset ateriat, työn tauottaminen, kuntoilu) sekä rauhoittumisen ja rentoutumisen taitojen opettelemalla helpottavat syömisen ja painonhallintaa.

Lähde: Järvelä-Reijonen ym. High perceived stress is associated with unfavorable eating behavior in overweight and obese Finns of working age. Appetite 2016.


Aikaisemmat uutiset