Raskauden aikaisen elintapaohjauksen hyödyt havaittavissa vielä vuosien kuluttua

UKK Instituutin tiedote 13.12.2016

Äidin raskaudenaikaisella painolla ja elintavoilla on pitkäaikaisia vaikutuksia sekä äidin että syntyvän lapsen terveyteen. Terveyden kannalta liian vähäinen liikunta ja epäterveelliset ruokailutottumukset altistavat ylipainolle ja lisäävät äidin riskiä tyypin II diabetekseen ja sydänsairauksiin myöhemmin elämässä. Odottavan äidin ylipaino lisää myös lapsen korkean syntymäpainon sekä sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden ja lapsuusiän ylipainon riskiä. Neuvolassa toteutettuun yksilölliseen elintapaohjaukseen tulee panostaa, koska joka kolmas (35 %) synnyttäjä on ylipainoinen (BMI ≥ 25) ja runsas raskauden aikainen painonnousu ennustaa ylipainoa myös raskauden jälkeen. Raskausaika on usein otollista aikaa elintapamuutoksille, jotka onnistuessaan parantavat sekä äidin että lapsen terveyttä sekä vähentävät yhteiskunnalle muodostuvia terveydenhuollon kustannuksia.

Seurantatutkimus 7 vuoden kuluttua synnytyksestä

NELLI (Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa)- tutkimuksen 7-vuotisseurantaan osallistui 173 naista, jotka olivat raskautensa aikana mukana tutkimuksessa. Alkuperäisessä tutkimuksessa oli mukana odottavia äitejä, jotka kuuluivat raskausdiabeteksen riskiryhmään eli heillä oli vähintään yksi seuraavista riskitekijöistä: ylipaino (BMI ≥ 25), diabetes lähisukulaisella, aiempi raskausdiabetes, aiemmassa raskaudessa painava lapsi (≥4500 g) tai ikä yli 40 vuotta. Osallistujat kutsuttiin 7 vuoden kuluttua synnytyksestä kertakäynnille, jossa kehonkoostumuksen lisäksi selvitettiin äidin ja lapsen sokeri- ja insuliinitasapainoa. Kyselylomakkeella kerättiin tietoa terveyspalveluiden käytöstä ja sairauspoissaolopäivistä edeltäneen vuoden ajalta.

Tehostetun neuvonnan ryhmässä (koeryhmä) raskauden aikana jokaista äitiä kohden käytettiin noin kaksi tuntia vertailuryhmää (normaali elintapaneuvonta neuvolassa) enemmän aikaa ravitsemus- ja liikuntaneuvontaan sekä yksilöllisten tavoitteiden asetteluun. Tulosten mukaan koeryhmään kuuluneiden äitien painoindeksi (BMI) oli seurantamittauksessa yhden painoindeksiluokan vertailuryhmää alhaisempi (BMI 27 vs. BMI 28), kuten myös heidän tutkimuksen aikana syntyneiden lastensa ikään suhteutettu painoindeksi (BMI 21 vs. BMI 22). Ero oli vieläkin selvempi niiden lasten kohdalla, joiden äidit raskauden aikana liikkuivat terveyden kannalta riittävästi ja/tai söivät ravitsemussuositusten mukaisesti ja raskauden aikainen painonnousu oli suositusten rajoissa (BMI 20 vs. BMI 22). Seurantatutkimuksessa ryhmien välillä ei ollut eroa sokeri- tai insuliinitasapainossa, liikunnan määrässä tai elämänlaadussa. Yhteiskunnalle terveyspalveluiden käytöstä ja sairauspoissaoloista viimeisen vuoden aikana muodostuneet keskimääräiset kustannukset olivat seitsemän vuoden jälkeen interventioryhmään kuuluneilla 31 % vertailuryhmää alhaisemmat. Intervention kauaskantoisia vaikutuksia korostaa myös se, että tehostettu neuvonta oli kustannusvaikuttavaa sairauspoissaoloilla mitattuna, koska se sai aikaan sairauspoissaolojen vähenemistä vertailuryhmää pienemmillä kustannuksilla.


Artikkeli: 
Kolu P, Raitanen J, Puhkala J, Tuominen P, Husu P, Luoto R Effectiveness and Cost-Effectiveness of a Cluster-Randomized Prenatal Lifestyle Counseling Trial: A Seven-Year Follow-Up One. 2016 Dec 9;11(12):e0167759. doi: 10.1371/journal.pone.0167759. eCollection 2016. http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0167759&type=printable

 

Lisätietoja:
Päivi Kolu
tutkija, fysioterapeutti, TtM
UKK-instituutti
s-posti: paivi.kolu@uta.fi, puhelin: 050 5644 220

Riitta Luoto
tutkimusjohtaja, dosentti, LT
Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö
s-posti: riitta.luoto@uta.fi


Aikaisemmat uutiset